طلاق توافقی

طلاق توافقی

طلاق توافقی در مقاله زیر بیان شده.

برهیچکس پوشیده نیست طلاقی را که خالق هستی”ابعض الحلال”خوانده چه تبعات مهلکی بر فرد و پیکره ی جامعه وارد میسازد.
بقاء خانواده و حفظ ثبات آن , به عنوان یک نهاد و پایه ای اجتماعی و اخلاقی و بنیادی ترین نهاد موثر در رشد و بالندگی افراد جامعه نه تنها بر مبنای ارزش های والای دینی و ملیتی بلکه بر اساس آموزه های کلیه ی علوم انسانی از جمله روانشناسی و جامعه شناسی و … بسیار حائز اهمیت میباشد.
سیر تحولات گوناگون این نهاد در کشورمان بیانگر کمرنگ شدن پایبندی افراد در حفظ آن میباشد به گونه ای که در سالهای نه چندان دور آمار کلی نشان دهنده ی ۱٫۵ برابر شدن سرعت افزایش طلاق ها در مقایسه با آمار ازدواج هاست.

اهمیت ارگان خانواده کلیه محققین حوزه خانواده را بر آن وا میدارد تا برای حفظ صیانت این بنیان آسیب پذیر گامی برداشته و راه کارهایی را ارائه نمایند.علم حقوق نیز در تلاش است تا با وضع نمودن قوانین کاربردی و با در نظر گرفتن مصالح فردی و اجتماعی به هدف غایی اش که ایجاد نظم و عدالت در جامعه ایرانی است گام بردارد.
طلاق به خودی خود مسئله ای اجتماعی محسوب نمیشود زیرا حتی در مبانی دینی به عنوان آخرین راه حل یک زندگی مشترک به بنبست رسیده مطرح گردیده.

طلاق توافقی در مسیر تحول:

طلاق توافقی برای اولین بار در سال ۱۳۵۳ در قانون حمایت از خانواده به رسمیت شناخته شد و از آن سال وارد فرهنگ حقوقی ایران شد. پس از انقلاب چون مغایر با مقررات فقهی محسوب میشد فراموش گشت تا آنکه در سال ۱۳۷۱ مجددا پا به عرصه ی حقوقی نهاد و سپس در سال ۱۳۹۱با تصویب قانون حمایت از خانواده در عرصه حقوقی پررنگ و کاربردی شد.

تحلیل حقوقی طلاق توافقی:
طلاق توافقی مجموعه ای است از طلاق به عنوان ایقاعی تشریفاتی که بر اساس آن مرد به اذن یا به واسطه ی حکم دادگاه زوجه ی خود را که در قید زوجیت اوست مطلقه نمی نماید.
واژه ی توافق زوجین نیز ساخته ای حقوقی ست که با تصویب قوانین مذکور متولد نشده است زیرا در تاریخ حقوق ایران مبحثی به نام و عنوان طلاق توافقی وجود ندارد و حقوق ما به پشتوانه ی فقه , این توافق را چهره ای دیگر از طلاق خلع و مبارات میداند.
طبق ماده ی ۱۱۴۶ ق م در تعریف طلاق خلع میگوییم: “طلاق خلع آن است که زن به واسطه ی کرامتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر میدهد طلاق بگیرد.اعم از اینکه مال مذبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد ”

در این طلاق زن برایرهاییی از زندگی زناشویی که مانند زندانی خوفناک در آن قرار دارد با پرداخت مالی به شوهرش توا فق وی را جهت طلاق جلب مینماید و به قول معروف زن مهرش را حلالا و جانش را آزاد مینماید.
و طلاق مبارات نیز نیز طبق ماده ۱۱۴۷ ق م :”طلاقی ست که طرفین از م کراهت دارند ولی در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد”
برخی حقوق دانان در تعریف طلاق توافقی چنین میگوینند:
“مفاد توافق زوجین حاکی از اجبار به عدم سازش است و قصد انشاء ندارند تا عقد صلح واقع شود. با انصراف یک طرف عدم سازش از بین میرود”.
آنچه از تعاریف گفته شد برداشت میشود در طلاق توافقی بر خلاف سایر طلاقها اراده ی زوج به تنهایی واقع نمیشود بلکه اراده زوجین در تحقق آن نقش اصلی داردو طرفین با یکدیگرتوافق میکنند که به دلیل عدم تمایل زوجه به ادامه دادن زندگی مشترک و کراهتی که از زوج خود دارد مالی را به وی بخشیده وزوج نیز در برابر گرفتن آن مال زن را به گونه ای مطلقه سازد که در موعد عده قابل رجوع نباشد.

در طلاق توافقی زوجین پس از آنکه قادر به ادامه ی زندگی مشترک نباشند با تنظیم درخواستی مشترک با امضاء طرفین و قید کلمه ی “طلاق توافقی” درستئن تعیین خواسته از دادگاه محترم تقاضای صادر نمودن گواهی عدم امکان سلزش به صورن توافقی را نمایند.

مراحل طلاق توافقی:
۱-با توجه به آخرین تغییرات در رابطه با طلاق در استان تهران، اولین گام جهت طلاق توافقی مراجعه نمودن به سامانه نوبت دهی طلاق و سپس ثبت اطلاعات زوجین در سامانه و پس از آن مراجعه به مرکزهای غربالگری و مشاوره خانواده، جهت انجام مشاوره های لازم ودر نهایت دریافت “گواهی عدم انصراف از طلاق” است.

۲-دومین گام در مسیر طلاق توافقی تقدیم نمودن دادخواست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است

به جهت این منظور، زوجین یا وکلای آنها باید به همراه مدارکی از قبیل شناسنامه و کارت ملی و عقدنامه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و دادخواست خود را تقدیم نمایند و پس از آنکه مدارک لازم اسکن شد و در سامانه مذکور بارگذاری گردید،

زوجین یا وکلای آنها اقدام به بازخوانی و تایید دادخواست خود کرده و پس از امضاء الکترونیکی رسید مربوطه و پرداخت نمودن هزینه دادرسی، دادخواست طلاق توافقی توسط دفتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه خانواده صالح ارجاع میگردد.

۳-پس از تقدیم نمودن دادخواست طلاق توافقی ، بایستی منتظر تعیین شدن وقت حضور در دادگاه خانواده به جهت رسیدگی نمودن به موضوع باشید که تعیین وقت رسیدگی، بوسیله ابلاغ الکترونیکی در سامانه ثنا به اطلاع زوجین می رسد و همچنین صدور ابلاغیه توسط ارسال پیامک هایی به اطلاع زوجین می رسند.

۴-گام بعدی، حضور زوجین یا وکلای آنان در دادگاه خانواده در روز و ساعت معیین شده در ابلاغیه به همراه مدارک مورد نیازاست که در این زمان پس از پرداخت نمودن هزینه مشاوره، با راهنمایهای مدیر دفتر دادگاه، زوجین یا وکلای آن ها به واحد مشاوره ای که در دادگاه خانواده مستقر است مراجعه می نمایند.

مشاورین خانواده با طرفین مذاکره نموده و دلایل عدم تفاهم انان را پرس و جو و بررسی کرده و ابتدا”سعی در ایجاد مصالحه و سازش می نمایند

و در صورت عدم اصلاح موثر ذات البین و راهنمایی های مشاور خانواده و اصرار زوجین یا وکلای آنان به وقوع طلاق، مشاورین خانواده با ذکر دلایلی نسبت به مصلحت یا عدم مصلحت زوجین در ارتباط با جدایی، اظهار نظر نموده

و فرم توافقنامه که شامل توافق و تعیین تکلیف در مورد مهریه، نفقه زوجه، اجرت المثل، جهیزیه، حضانت فرزند، نحوه و میزان ملاقات با فرزند، هزینه حضانت و نگهداری و نفقه فرزند و میزان و نحوه پرداخت آن و سایر حقوق مالی و غیر مالی طرفین است،

توسط واحد مربوطه تکمیل کرده و به امضاء مشاور خانواده و طرفین می رسند و در نهایت با اخذ رسید، به زوجین یا وکلاء آنها تحویل داده می شود تا جهت صدور گواهی عدم امکان سازش به دادگاه ارائه کنند

نکته: برای آنکه طلاق از نوع رجعی محسوب نشود، زوجه می باید بخشی (هرچند بسیار کوچکی) از مهریه خویش را بذل نموده و زوج نیز قبول ما بذل نماید

احراز بارداری یا عدم بارداری زوجه از جانب دادگاه به جهت صدور گواهی عدم امکان سازش الزامی بوده و برای این منظور ۳ راه زیر وجود دارد:

الف) اقرار شخص زوجه یا وکیل اومبنی بر عدم بارداری زوجه ، در این مواقع دادگاه با این اقرار اقدام به صادر نمودن گواهی عدم امکان سازش می کند اما اجرا نمودن صیغه طلاق در دفتر طلاق، منوط به این است که زوجه قبل از آن به آزمایشگاه مراجعه کرده وبعداز انجام دادن آزمایشات پزشکی مربوطه، گواهی عدم بارداری صادرشده از آزمایشگاه را به دفاتر طلاق ارائه کند.

ب) زوجه پیش از از مراجعه نمودن به دادگاه خانواده، به آزمایشگاه پزشکی مراجعه کند و پس از انجام دادن آزمایشات پزشکی مربوطه، گواهی عدم بارداری را از آزمایشگاه فوق اخذ کرده و به دادگاه ارائه کند

که در اینصورت بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش از جانب دادگاه خانواده، با مراجعه نمودن زوجین به دفاتر طلاق، دفاتر فوق اقدام به اجرای صیغه طلاق می نمایند.

نکته: در صورتی باکره بودن زوجه ، به اقرار زوجه یا وکیل وی به عدم بارداری و ارائه گواهی عدم بارداری نیازی نیست اما بجای آن زوجه می باید با معرفی نامه دادگاه خانواده به پزشکی قانونی (فقط پزشکی قانونی و نه آزمایشگاه پزشکی و یا پزشکان دیگر) مراجعه کرده

و بعد از انجام دادن آزمایشات و معاینات مربوطه، گواهی بکارت خویش مبنی بر تایید دوشیزهگی و غیر مدخوله بودن را اخذ نموده و به دادگاه ارائه نماید

نکته: در صورت یائسه بودن زوجه ، دیگرنیازی به اقرار زوجه و یا وکیل وی به عدم بارداری و ارائه گواهی عدم بارداری نیست

پ) چنانچه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند:در این مورد وجود جنین در گواهی عدم امکان سازش منعکس میگردد.

۵-پس از اقدامات گفته شده، زوجین یا وکلای ایشان مراجعه به دادگاه خانواده می نمایند و دادگاه نیز با احراز علقه زوجیت و توجه به مواردی مثل نظریه مشاوران، محتویات پرونده و توافقات زوجین با هم، به صدور رای که همان گواهی عدم امکان سازش است اقدام می نماید

۶- بعد از صادر شدن گواهی عدم امکان سازش از جانب دادگاه، زوجین یا وکلای ایشان۳ ماه فرصت خواهند داشت تا با در دست داشتن گواهی عدم امکان سازش و مدارک لازم ، به دفاتر طلاق مراجعه نموده تا با جاری شدن صیغه طلاق، طلاق توافقی به سر انجام برسد…

طلاق توافقی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.