درباره آلمان

درباره آلمان

درباره آلمان چه میدانید؟

آلمان در قاره اروپا واقع و پایتخت آن برلین است . آلمان یکی از صنعتی ترین کشورهای دنیا و به عنوان ثروتمندترین عضو اتحادیه اروپا می باشد.

نظام سیاسی آلمان جمهوری فدرال دموکراتیک پارلمانی بوده و دارای ۱۶ ایالت است که ایالت ها می توانند در برخی موارد مستقل عمل نمایند.

این کشور سومین صادرکننده بزرگ جهان در کالا و خدمات است بخش خدمات ۷۰ درصد بخش صنایع ۲۹ درصد و کشاورزی یک درصد تولید ناخالص این کشوررا شامل می‌شود و۴۰ درصد درآمد آلمان از بخش صادرات تامین می شود.
آلمان در قاره اروپا واقع و پایتخت آن برلین است . آلمان یکی از صنعتی ترین کشورهای دنیا و به عنوان ثروتمندترین عضو اتحادیه اروپا می باشد.

درباره آلمان چه میدانید
نظام سیاسی آلمان جمهوری فدرال دموکراتیک پارلمانی بوده و دارای ۱۶ ایالت است که ایالت ها می توانند در برخی موارد مستقل عمل نمایند.
این کشور سومین صادرکننده بزرگ جهان در کالا و خدمات است بخش خدمات ۷۰ درصد بخش صنایع ۲۹ درصد و کشاورزی یک درصد تولید ناخالص این کشوررا شامل می‌شود و۴۰ درصد درآمد آلمان از بخش صادرات تامین می شود.

بزرگترین تهدید اقتصادی آلمان در سال های آینده کاهش میزان زاد و ولد است که از پایین ترین ها در دنیاست بنابراین کاهش نیروی انسانی و کمبود ظرفیت ها برای ایجاد خلاقیت بزرگترین چالش اقتصاد آلمان در آینده است.
آلمان پس از جنگ جهانی به دو بخش آلمان شرقی و آلمان غربی تقسیم شد
و پس از برداشته شدن دیوار برلین به قسمت شرقی به طور رسمی ایالت های تازه و قسمت غربی ایالت های قدیم گفته می شود.
آلمان هم اکنون یکی از اعضای سازمان ملل متحد ناتو کشورهای گروه هشت و کشورهای گروه پنج بوده و از بنیانگذاران اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.

درباره آلمان چه میدانید

بزرگترین تهدید اقتصادی آلمان در سال های آینده کاهش میزان زاد و ولد است که از پایین ترین ها در دنیاست بنابراین کاهش نیروی انسانی و کمبود ظرفیت ها برای ایجاد خلاقیت بزرگترین چالش اقتصاد آلمان در آینده است.

آلمان پس از جنگ جهانی به دو بخش آلمان شرقی و آلمان غربی تقسیم شد

و پس از برداشته شدن دیوار برلین به قسمت شرقی به طور رسمی ایالت های تازه و قسمت غربی ایالت های قدیم گفته می شود.

درباره آلمان چه میدانید

آلمان هم اکنون یکی از اعضای سازمان ملل متحد ناتو کشورهای گروه هشت و کشورهای گروه پنج بوده و از بنیانگذاران اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر  مقاله مهاجرت تحصیلی به آلمان را مطالعه نمایید یا با کارشناسان موسسه حقوقی و مهاجرتی وکیل آنلاین تماس بگیرید.

مطالب مرتبط