تصویر: جاب آفر آلمان و کانادا
جاب آفر آلمان و کانادا

جاب آفر کشور زیبای کانادا در شمالی ترین نقطه قاره آمریکا قرار دارد و از لحاظ مساحت نیز دومین کشور پهناور جهان محسوب می شود. این کشور یکی از پیشرفته ترین و ثروتمندترین کشورهای جهان محسوب می شود و...