دسته: وکالت

پلاک ثبتی

پلاک ثبتی

همه چیز درمورد پلاک ثبتی «پلاک ثبتی» برای ساختمان مانند شماره ملی برای شهروندان است و نوعی شماره شناسایی ملک محسوب می شود . چنانچه خرید و فروش ملک انجام داده اید یا در...

مشاوره حقوقی 0

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی و کیفری مشاوره حقوقی امری تخصصی و گاهاً پیچیده است و باید در انتخاب مشاور دقت کافی را داشته باشید.زیرا یک مشاور مناسب و وکیل متخصص در امور ملکی، قرارداد، خانواده و...