وکیل آنلاین

ویرایش
طلاق به معنای پایان قانونی نکاح و جدا شدن زوجین از یکدیگر است و در پی آن حقوق و تکالیفی متقابل که فی مابین زوجین در موقع نکاح وجود داشته از بین می‌رود.طلاق معمولاً هنگامی رخ میدهدکه استحکام روابط زناشویی از بین می‌رود و میان زوجین اختلاف و ناسازگاری وجود دارد.طلاق با فسخ ازدواج تفاوت دارد. فسخ ازدواج به این معنی  است که نکاح صورت گرفته از اول باطل بوده‌است.شیوهٔ انجام طلاق در قوانین کشورهای مختلف متفاوت است اما در اکثر کشورها نیاز به تأیید یک مرجع رسمی حقوقی وجود دارد.مذاهب مختلف نیز نگاه متفاوتی به طلاق دارند. طلاق در اسلام به اختیار زوج  انجام می‌ پذیرد اما زوجه نیز در شرایطی خاص ممکن است حق طلاق را به دست آورد.