تصویر: شرایط زندگی در استرالیا
شرایط زندگی در استرالیا

شرایط زندگی در استرالیا شرایط زندگی در استرالیا در مقاله زیر آمده است. استرالیا کوچک ترین قاره دنیا و یکی از بزرگ‌ترین کشورهای دنیاست که تقریبا نیمی از جمعیت آن را مهاجرین تشکیل داده اند. با توجه به آمارهای...

تصویر: چگونگی اخذ ویزای توریستی استرالیا
چگونگی اخذ ویزای توریستی استرالیا

 اخذ ویزای توریستی استرالیا اخذ ویزای توریستی استرالیا در زیر بیان می شود. ویزای توریستی ویزایی با مدت زمان محدود در کشور مورد نظر است که با هدف گردشگری و تفریح در آن کشور درخواست می‌شود. ممکن است افراد...