تصویر: اسکاندیناوی
اسکاندیناوی

کشورهای حوزه اسکاندیناوی جزء یکی از پرطرفدارترین کشورهای دنیا محسوب می شوند این مسئله باعث شد که در مورد حوزه اسکاندیناوی توضیحاتی ارایه نماییم .