مطالب زیر بر اساس آرشیو فرانسه لیست شده اند.

تصویر: دوره زبان درفرانسه

دوره زبان درفرانسه


دوره زبان در فرانسه دوره زبان درفرانسه یکی از ایده آل ترین  راههای مهاجرت تحصیلی به اروپا  میباشد که متقاضی از شرایط ویژه برخوردار است بطوریکه میتوان شامل بورسیه...

  • ۰
  • ۳۰
تصویر: کمی در مورد فرانسه بدانیم

کمی در مورد فرانسه بدانیم


مهاجرت به فرانسه مهاجرت به فرانسه از گذشته تا حال برای همه مردم دنیا مطلوب بوده است. در این مقاله در مورد سیستم مهاجرت فرانسه و انواع اجازه اقامت...

  • ۰
  • ۳۲
تصویر: مهاجرت تحصیلی به فرانسه

مهاجرت تحصیلی به فرانسه


تحصیل در فرانسه تحصیل در فرانسه یعنی تحصیل در کشور زیبا و بی نظیر. کسب پذیرش تحصیلی از کشورهای اروپایی واقع حوزه شینگن رویای تعداد زیادی از ایرانیانی است...

  • ۰
  • ۱۴۰