تصویر: دوره زبان مجارستان
دوره زبان مجارستان

دوره زبان مجارستان دوره زبان مجارستان در کالج های این کشور برگزار می شود ،اکثر کالج های این کشور در بوداپست قرار دارد. کالج های مجارستان علاوه بر زبان انگلیسی ،زبان آلمانی هم آموزش داده میشود (کالج‌های زبان در...

تصویر: مهاجرت تحصیلی به مجارستان
مهاجرت تحصیلی به مجارستان

تحصیل در مجارستان تحصیل در مجارستان طی سال های اخیر مورد توجه بسیاری از دانشجویان قرار گرفته است. دانشجویان بسیاری هر ساله به منظور ادامه تحصیل به خارج از کشور اقدام مینمایند. یکی از کشور هایی که طی سال...