دسته: سوئد

دوره زبان سوئد

دوره زبان سوئد

دوره زبان سوئد دوره زبان در سوئد به دلیل آنکه جزو تحصیلات دانشگاهی حسوب می شودو دانشجو ویزای تحصیلی دریافت کرده، برای اکثر متقاضیان تحصیل در اروپا در زمانی که سطح زبان انگلیسیشان برای...

0

کشور سوئد

اولین تفکری که اکثر مردم دنیا در مورد سوئد دارند، سرما و صلح طلبی این کشور است.

سوئد کشوری است دارای مردمانی با خلق و خوی سرد، اما صلح طلب و علاقمند به کار مشارکتی.

این کشور در شمال اروپا و در شبه جزیره اسکاندیناوی واقع است، که از غرب با کشور نروژ، از شرق با خلیج بوتنی، از جنوب شرقی با دریای بالتیک و از جنوب غربی با کشور دانمارک همسایه است.