تصویر: دوره زبان سوئد
دوره زبان سوئد

دوره زبان سوئد دوره زبان در سوئد به دلیل آنکه جزو تحصیلات دانشگاهی حسوب می شودو دانشجو ویزای تحصیلی دریافت کرده، برای اکثر متقاضیان تحصیل در اروپا در زمانی که سطح زبان انگلیسیشان برای ادامه تحصیل کافی نیست، فرصت...

تصویر: مهاجرت تحصیلی به سوئد
مهاجرت تحصیلی به سوئد

تحصیل در سوئد تحصیل در سوئد به شما پیشنهاد می شود. انتخاب کشوری که بتوان در آن ادامه تحصیل داد بسیار مهم میباشد بطوریکه این انتخاب میتواند آینده فرد را تحت شعاع قرار دهد. سوئد از جمله انتخاب هایی...

تصویر: کشور سوئد
کشور سوئد

اولین تفکری که اکثر مردم دنیا در مورد سوئد دارند، سرما و صلح طلبی این کشور است.سوئد کشوری است دارای مردمانی با خلق و خوی سرد، اما صلح طلب و علاقمند به کار مشارکتی.این کشور در شمال اروپا و...