تصویر: کمی در مورد روسیه بدانیم:
کمی در مورد روسیه بدانیم:

کمی در مورد روسیه بدانیم: روسیه پهناورترین کشور دنیا با آب و هوای سردسیر در شمال اوراسیا(آسیا که همین امر باعث جذب افراد خاصی به این منطقه میشود.همانگونه که آگاهیم کشور روسیه یکی از قطب های قدرتمند و پهناور جهان...

تصویر: پرستاری در آلمان
پرستاری در آلمان

رشته پرستاری یکی از برجسته ترین رشته های موجود در نظام پزشکی آلمان بوده و پرستاران آلمانی از مرتبه خاصی در این کشور برخوردارند. آلمان به طور متوسط به هزار پرستار نیازمند است، که تامین این تعداد در داخل...

تصویر: آب و هوای آلمان
آب و هوای آلمان

به طور کلی کشور آلمان دارای زمستان های سرد و تابستان های گرم است اما آب و هوای بهاری آن معتدل است امکان بارندگی در همه فصول سال وجود دارد.