اخذ ایزو

ایزو چیست

ایزو چیست؟

تصور می شود که کلمه (ISO) مخفف International Organization for Standardization است, در حالی که مخفف عبارت فوق می بایست به صورت (IOS) باشد. (ISO) در اصل از کلمه یونانی (isos) مشتق شده و به معنی (برابر) و ریشه پیشوند (iso) در انگلیسی و و به معنی سازمان بین المللی برای استاندارد سازی است

 

مزایای ایزو

اخذ گواهینامه تحت استانداردهای ISO تضمین کننده مدیریت فرآیند ها و مستندات مورد نیاز ایزو می باشد.اجرای استاندارد و اخذایزو بایستی به عنوان اولین گام در راه اندازی شرکت ها لحاظ گردد. زیرا باعث کنترل هزینه ها و بهینه سازی فرآیندهای جاری می گردد .هرچند استاندارد ایزو حداقل الزامات را به همراه دارد ولیکن در بهینه سازی و طراحی صحیح ساختار سازمان ها موثر است .

چرا ایزو بگیریم ؟

امروز در همه دنیا رعایت استانداردهای ایزو در تولید و عرضه محصولات ، خدمات و داشتن گواهینامه ایزو از چنان اهمیتی برخوردار است که در عرصه تجارت جهانی شرایط اولیه در داد و ستدهای بین المللی قرار گرفته است .

ایزو چیست

انواع گواهینامه ایزو براساس زمینه فعالیت

کد استانداردعنوان گواهینامهکشورهای صادرکننده
ایزو ۹۰۰۱استاندارد ایزو مدیریت کیفیت تولیدات و خدماتانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
استاندارد HACCPسیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذاییانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
ایزو ۱۴۰۰۱استاندارد ایزو مدیریت محیط زیست و پیرامونیانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
OHSAS 18001استاندارد ایزو مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
IMSسیستم مدیریت یکپارچه IMS شامل ISO 9001,14001,18001انگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
HSE-MSاستاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
ایزو ۱۰۰۰۴استاندارد ایزو رضایتمندی مشتریانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
ایزو ۱۰۰۰۲استاندارد ایزو رسیدگی به شکایات مشتریانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
ایزو TS 16949استاندارد ایزو مدیریت کیفیت صنعت خودروسازیانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
ایزو ۲۲۰۰۰استاندارد ایزو سیستم مدیریت ایمنی مواد غذاییانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
نشان حلالنشان حلال برای محصولات غذایی و آشامیدنیایران – امارات – مالزی
ایزو IWA2استاندارد ایزو ویژه مراکز و موسسات آموزشیانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
ایزو ۱۰۰۱۵استاندارد ایزو اثربخشی آموزش در سازمان هاانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
ایزو TS 29001استاندارد ایزو مدیریت کیفیت صنایع مرتبط با نفت،گاز و پتروشیمیانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
ایزو ۱۷۰۲۵استاندارد ایزو صلاحیت آزمایشگاه های انجام دهنده آزمون و کالیبراسیونانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
ایزو ۱۵۱۸۹استاندارد ایزو مدیریت کیفیت آزمایشگاه های پزشکیانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
ایزو ۱۳۴۸۵استاندارد ایزو مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکیانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
ایزو IWA1استاندارد ایزو کیفیت مراکز بهداشتی و درمانیانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
ایزو ۵۰۰۰۱استاندارد ایزو مدیریت انرژیانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
ایزو ۱۰۰۰۶استاندارد ایزو مدیریت کیفیت پروژه هاانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
گواهینامه CEگواهینامه انطباق محصول اتحادیه اروپاایتالیا – اسپانیا
IATF 16949استاندارد مدیریت کیفیت در صنعت خودرو و قطعات خودروانگلستان – استرالیا – ایتالیا
GMPگواهینامه اصول تولید محصول خوبانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
ایزو ۲۷۰۰۱استاندارد ایزو امنیت اطلاعاتانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
ایزو ۹۰۰۱استاندارد ایزو مدیریت کیفیت تولیدات و خدماتانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
استاندارد HACCPسیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذاییانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
ایزو ۱۴۰۰۱استاندارد ایزو مدیریت محیط زیست و پیرامونیانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
OHSAS 18001استاندارد ایزو مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
IMSسیستم مدیریت یکپارچه IMS شامل ISO 9001,14001,18001انگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
HSE-MSاستاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
ایزو ۱۰۰۰۴استاندارد ایزو رضایتمندی مشتریانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
ایزو ۱۰۰۰۲استاندارد ایزو رسیدگی به شکایات مشتریانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
ایزو TS 16949استاندارد ایزو مدیریت کیفیت صنعت خودروسازیانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
ایزو ۲۲۰۰۰استاندارد ایزو سیستم مدیریت ایمنی مواد غذاییانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
نشان حلالنشان حلال برای محصولات غذایی و آشامیدنیایران – امارات – مالزی
ایزو IWA2استاندارد ایزو ویژه مراکز و موسسات آموزشیانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
ایزو ۱۰۰۱۵استاندارد ایزو اثربخشی آموزش در سازمان هاانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
ایزو TS 29001استاندارد ایزو مدیریت کیفیت صنایع مرتبط با نفت،گاز و پتروشیمیانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
ایزو ۱۷۰۲۵استاندارد ایزو صلاحیت آزمایشگاه های انجام دهنده آزمون و کالیبراسیونانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
ایزو ۱۵۱۸۹استاندارد ایزو مدیریت کیفیت آزمایشگاه های پزشکیانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
ایزو ۱۳۴۸۵استاندارد ایزو مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکیانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
ایزو IWA1استاندارد ایزو کیفیت مراکز بهداشتی و درمانیانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
ایزو ۵۰۰۰۱استاندارد ایزو مدیریت انرژیانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
ایزو ۱۰۰۰۶استاندارد ایزو مدیریت کیفیت پروژه هاانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
گواهینامه CEگواهینامه انطباق محصول اتحادیه اروپاایتالیا – اسپانیا
IATF 16949استاندارد مدیریت کیفیت در صنعت خودرو و قطعات خودروانگلستان – استرالیا – ایتالیا
GMPگواهینامه اصول تولید محصول خوبانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی
ایزو ۲۷۰۰۱استاندارد ایزو امنیت اطلاعاتانگلستان – استرالیا – ایتالیا – رومانی

برای اطلاعات با کارشناسان موسسه حقوقی و مهاجرتی وکیل آنلاین تماس بگیرید.

ایزو چیست

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.