اگر مرد درخواست طلاق دهد و اگر زن راضی به طلاق نباشد

اگر زن طلاق نخواهد تکلیف چیست؟

اگر زن طلاق نخواهد تکلیف چیست؟

بایستی به این نکات توجه کرد که اولا در قوانین جاری ایران طلاق در اختیار مرداست و او می تواند با مراجعه نمودن به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست طلاق همسرش را طلاق بدهد.
در این خصوص رضایت زن شرط طلاق نیست یعنی چنانچه زن طلاق نخواهد ولی مرد اصرار به طلاق داشته باشد در نهایت دادگاه ناگزیر است به صدور حکم طلاق .

آنچه در مراحل طلاق دادن زوجه دارای  اهمیت است حقوق مالی وی است که دادگاه رسیدگی کننده به طلاق مکلف است ضمن رای طلاق نسبت به آن تعیین تکلیف نماید.

اگر زن طلاق نخواهد تکلیف چیست؟

مواردی مثل شرط تنصیف اموال،اجرت المثل، حضانت، مهریه، نفقه و نحله.

چه بسیارند دادنامه های طلاق  که رای صادر شده  اما مرد به دلیل عدم توانایی مالی نتوانسته رای طلاق را اجرا کند اما  مدت زمان طلاق از طرف زوج  بستگی به دادگاه رسیدگی کننده دارد والبته از همه مهمتر اعتراض یا عدم اعتراض زوجه .

با توجه به اینکه مراحل دادخواست طلاق از طرف مرد ۳ مرحله بوده و  دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور را شامل می شود اگر زنی مخالف طلاق باشد می تواند پرونده را تا صدور رای نهایی دیوان عالی کشور طولانی نماید.

آیا اعتراض زن در رای طلاق موثر است ؟

چون اصل طلاق در اختیار مرد می باشد رای صادر می گردد امابا توجه به مسائل مالی و غیر مالی در ارتباط با زوجیت ممکن است در دادگاه بالاترنقض شود.

اگر زن راضی به طلاق نباشد ممن است پرونده طلاق حدود  یک سال یا بیشتر طولانی شود  .

مطالبات مالی ناشی از ازدواج در دادخواست طلاق مورد درخواست از طرف مرد نیز از موجبات طولانی شدن پرونده خواهد شد.

به عنوان مثال اگر زوجه ضمن دادخواست طلاق  از طرف مرد در جلسه دادرسی شخصا یا به وسیله وکیل، مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی را نماید. پرونده از طرف دادگاه جهت کارشناسی  تعیین وقت می شود کاهی نیزپس از کارشناسی، یکی از طرفین به مبلغ اعلامشده توسط کارشناس معترض باشد، که در آن صورت موضوع به هیات کارشناسان ارجاع می گردد.

پس اصل طلاق برای شوهر راحت است ولی پرداخت حقوق مالی زوجه ناشی از ازدواج مشکل ساز خواهد بود .

پس اگر زن طلاق نخواهد و مرد دادخواست طلاق دهد اعتراض زوجه (زن) سبب اطاله دادرسی می شود و مطالبه مهریه ، اجرت المثل و نصف دارایی – در فرض استحقاق به زوجه – از موجبات طولانی شدن پرونده و یا عدم   اجرای حکم طلاق خواهد بود.

آیااگر زن راضی به طلاق نباشد و مرد درخواست طلاق بدهد ، مرد بایستی تمام مهریه را یک جا پرداخت نماید؟

چنانچه اعسار مرد نزد دادگاه ثابت شود مهریه به وسیله دادگاه تقسیط می گردد حتی اگر زن  راضی نباشد و یاطلاق نخواهد.

 

.اگر زن طلاق نخواهد تکلیف چیست؟

برای اطلاعات بیشتربا کارشناسان موسسه حقوقی  وکیل آنلاین تماس بگیرید.

زن طلاق نخواهد

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.