اقامت دائم برای پرستاران کودکان و سالمندان

اقامت دائم برای پرستاران کودکان و سالمندان:

 

اقامت دائم برای پرستاران کودکان و سالمندان روش نسبتا”جدیدی است که به تازگی دولت کانادا  برای اعطای اقامت دائم کانادا معرفی کرده است

 :کلیه کسانی که خارج از کبک، شغل مراقبت (از کودکان و سالمندان) را دارند واجد شرایط دریافت اقامت دائم هستند
در این پدوگرام فرد متقاضی می بایست شرایط تحصیلی، کاری و سطح زبان خود را بر اساس قوانین اکسپرس انتری در اختیار اداره مهاجرت قرار دهد

منبع خبر :  http://www.immigrationnews.ca/2019/03/04/interim-pathway-for-caregivers-immigration-canada/

 پرستار خانگی به افرادی اطلاق می گردد که از  خردسالان، سالمندان و یا افرادی که ناتوانی جسمانی دارند نگهداری می نمایند.

شما بعد از دو سال پرستاری در کانادا می توانید تحت برنامه ی پرستار خانگی دولت کانادا، اقامت دائم این کشور را کسب کنید.

این برنامه مناسب افراد متخصص و نیمه متخصص خارجی است که نیازمند شرایطی مانند تحصیلات، تجربه کاری و مهارت های زبانی نیز می باشد.

کارفرمای شما باید ارزیابی  (LMIA)  و قرارداد کتبی را تهیه کند.

پس از دو سال کار کردن به عنوان پرستار خانگی در کشورکانادا می توانید از طریق یکی از راه های زیر برای کسب اقامت کانادا به صورت دائم اقدام کنید.

مسیر نگهداری از کودکان: در صورتی که از کودکان پرستاری کرده باشید برای این برنامه مناسب هستید خواه این پرستاری هنگام زندگی شما در خانه ی کارفرما بوده باشد یا خیر.

مسیر پرستاری از افرادی که نیاز به مراقبت های ویژه ی پزشکی دارند:

اگر از سالمندان یا افراد ناتوان یا دارای بیماری های مزمن نگهداری نموده اید واجد شرایط محسوب می شوید. این پرستاری ممکن است در منزل کارفرما و یا مراکز درمانی بوده باشد.

برنامه ی پرستاری در منزل: این برنامه مختص افرادی می باشد که از کودکان، سالمندان و افراد ناتوان فقط در منزل پرستاری کرده اند.

نظام آموزشی آمریکا

مطالب مرتبط