نفقه بعد از طلاق توافقی

نفقه بعد از طلاق توافقی در دسته تعهدات مالی زوج قرار گرفته و با صلاحدید دادگاه به زن تعلق می گیرد.

سوالی که  مطرح می گردد ، آن است که تکلیف نفقه زن بعد از طلاق چه می شود؟ . به عبارتی، آیا زن پس از طلاق و جدایی از حق نفقه برخوردار می باشد یا نه!

یکی ازمهمترین حقوقی که در قانون برای زنان پیش بینی گشته است، حق نفقه است . بر اساس ماده 1107 قانون مدنی ، نفقه زوجه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، نان ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض .

بنابراین ،طبق این ماده ، مرد موظف  است تمامی نیازهای همسرش را بر اساس عرف موجودجامعه برطرف نماید. چیزی که از این ماده برداشت می شود آن است که ملاک اصلی پرداخت نفقه به زن ، وضعیت مالی مرد نبوده و تمامی نیازهای متعارف و متناسب زن میبایست تامین گردد.

باید به این نکته اشاره نمود برخلاف این نکته که مرد به پرداخت نفقه فرزندان بعد از طلاق ملزم می باشد ، پس از طلاق گرفتن زن و مرد ، مرد دیگر هیچ الزامی و اجباری جهت پرداخت نمودن نفقه به همسر سابق خود نخواهد داشت .

و طبق قانون دلیل پرداخت نفقه از جانب مرد به زن به دلیل سکونت مشترک زن و مرد بوده و اکنون که زن و مرد از یکدیگر جدا شده اند ، مرد دیگر موظف به پرداخت نفقه     نمی باشد.

البته زمانی هم که زن و مرد از هم طلاق نگرفته اند ، ولی زن تمکین نکند ، در آن صورت نیز مرد الزامی جهت پرداخت نفقه به زن نخواهد داشت.

به عنوان مثال در موردی که زن  منزل  خود را ترک کرده و به منزل پدرش رفته در نتیجه از تمکین خودداری می نماید .

نکته قابل توجهی که در این رابطه مطرح است آن است که چنانچه طلاق از نوع طلاق رجعی باشد ، زن اجازه دارد تا پایان یافتن مدت عده در منزل همسرش سکونت داشته باشد و مرد نیزموظف است که نفقه مدت فوق را به وی بپردازد تازمانی که مدت عده به پایان برسد .

در مواردی که طلاق  زوجین از نوع طلاق بائن است ، زن حق نفقه در طی دوران عده نخواهد داشت …

تصویر: طلاق توافقی
طلاق توافقی

برهیچکس پوشیده نیست طلاقی را که خالق هستی"ابعض الحلال"خوانده چه تبعات مهلکی بر فرد و پیکره ی جامعه وارد میسازد. بقاء خانواده و حفظ ثبات آن , به عنوان یک نهاد و پایه ای اجتماعی و اخلاقی و بنیادی ترین...