حضانت فرزند در طلاق توافقی

حضانت فرزند در طلاق توافقی به عهده چه کسی است؟

اگر زوجین قصد طلاق داشته باشند و فرزندان کمتر از آن سنی که گفته شد داشته باشند ؛
باید با توافق مشخص شود که حضانت فرزند یا فرزندان مشترک با پدر است یا مادر
و طرف دیگر چقدر حق ملاقات دارد.

باید مشخص گردد که نفقه به عهده کیست و میزان آن چقدر است.

اما آنچه که در قانون بعنوان پیش فرض به حساب می آید در مورد حضانت فرزندان دختر و پسر
تا اتمام هفت سالگی با مادر است و بعد از آن با پدر میباشد.

قانون حمایت از خانواده و قانون مدنی در دادگاه در تعیین حضانت باید به مصلحت فرزند نظر داشته باشند

تصویر: اگر مرد درخواست طلاق دهد و اگر زن راضی به طلاق نباشد
اگر مرد درخواست طلاق دهد و اگر زن راضی به طلاق نباشد

اگر زن طلاق نخواهد تکلیف چیست؟ بایستی به این نکات توجه کرد که اولا در قوانین جاری ایران طلاق در اختیار مرداست و او می تواند با مراجعه نمودن به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست طلاق همسرش را...

تصویر: نکات حیاتی از طلاق توافقی
نکات حیاتی از طلاق توافقی

طلاق توافقی به گونه ای از طلاق اطلاق می شود که هر دوی زن و شوهر متقاضی آنند و در همه امور مشترکشان از قبیل حضانت فرزند بعد از طلاق، نفقه ایام عده، شیوه استرداد جهیزیه ،ملاقات فرزند، وصول...