حضانت فرزند پسر در طلاق توافقی

حضانت فرزند پسر در طلاق توافقیبه عهده چه کسی است؟

امروزه در طلاق توافقی زوجین بر سر تمام مسائل مالی و غیر مالی با یکدیگر توافق می کنند و حضانت فرزند و ملاقات آن ها یکی از مسائلی است که در زمان طلاق؛ برای والدین استرس آور است.

به طور کلی قوانینی مبتنی بر حضانت فرزند بعد از طلاق وجود دارد؛ که عبارتست از :

طلاق از نوع طلاق توافقی باشد؛ همه موارد به توافقات بین زن و مرد بستگی دارد.

اگر مادر حضانت فرزند را بر عهده بگیرد می تواند مبلغی را به عنوان نفقه طفل از مرد دریافت کند.

البته خانم ها باید توجه داشه باشند که به دلیل تورم مبلغ نفقه می تواند افزایش داشته باشد.

حضانت فرزند پسر در طلاق توافقی

برای هر فرزند نفقه جداگانه ای در نظر گرفته می شود.

نپرداختن نفقه جرم بود و مجازات آن 6 ماه تا 2 سال حبس می باشد
طلاق از نوع طلاق غیر توافقی باشد؛ که به سن فرزندان بستگی دارد.

مادر می تواند حضانت فرزند پسر و حضانت فرزند دختر را تا سن 7 سالگی بر عهده بگیرد و پس از آن حضانت فرزندان به پدر تعلق می گیرد.

حضانت فرزند دختر از 9 سالگی و فرزند پسر از 15 سالگی خارج می شود و فرزندان در این سن می توانند تصمیم بگیرند که با مادر یا پدر خود زندگی کنند.

تصویر: نکات حیاتی از طلاق توافقی
نکات حیاتی از طلاق توافقی

طلاق توافقی به گونه ای از طلاق اطلاق می شود که هر دوی زن و شوهر متقاضی آنند و در همه امور مشترکشان از قبیل حضانت فرزند بعد از طلاق، نفقه ایام عده، شیوه استرداد جهیزیه ،ملاقات فرزند، وصول...