مدارک مورد نیاز برای طلاق توافقی

مدارک مورد نیاز برای طلاق توافقی وصدور گواهی عدم امکان سازش و در نهایت اجرای صیغه طلاق در دفتر طلاق به شرح زیر است :
1-عقدنامه یا همان سند نکاحیه

نکته: چنانچه سند نکاحیه را بنا به علل مختلف در اختیار ندارید، می باید به دفترخانه ای که توسط آن عقد نکاح شما ثبت گردیده است مراجعه نمایید و از سردفتر درخواست کنید تا رونوشت تایید شده از عقد نامه شما را به تحویل نماید.

2-مدارک شناسایی شخصی مثل شناسنامه و کارت ملی زوجین

3-چنانچه مراحل طلاق توافقی توسط وکیل دادگستری انجام می پذیرد، وکالتنامه وکیل نیز باید ضمیمه دادخواست گردد.

4-گواهی عدم بارداری یا گواهی پزشکی قانونی (گواهی بکارت) مبنی بر تایید دوشیزگی و غیر مدخوله بودن زوجه

5-توافقنامه کتبی توافق درارتباط با حقوق و تکالیف زوجین از قبیل حضانت و ملاقات فرزندان، شرایط پرداخت مهریه و میزان بذل مهریه، نفقه دوران زوجیت و …

6-نظریه کتبی واحد مشاوره ی خانواده

7-گواهی عدم امکان سازش باید ظرف حداکثر ۳ ماه از تاریخ ابلاغ شدن یا از تاریخ قطعی گشتن رای به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه گردد

تصویر: طلاق توافقی
طلاق توافقی

برهیچکس پوشیده نیست طلاقی را که خالق هستی"ابعض الحلال"خوانده چه تبعات مهلکی بر فرد و پیکره ی جامعه وارد میسازد. بقاء خانواده و حفظ ثبات آن , به عنوان یک نهاد و پایه ای اجتماعی و اخلاقی و بنیادی ترین...