برچسب: شرایط مهاجرت

0

اقتصاد آلمان

آلمان در جایگاه بزرگترین اقتصاد اروپا و چهارمین تولید کننده ناخالص داخلی (نرخ تبدیل ارز) است و درتولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید) در جایگاه پنجم جهان قرار دارد.

آلمان جزء بنیان‌گذاران حوزه یورو واتحادیهٔ اروپا است.این کشور بعد از انقلاب صنعتی و هم‌زمان با تشکیل آن درجایگاه اقتصادی مناسبی در جهان قرارگرفت و امروزه به عنوان یک کشور نوآورمحسوب می شود ومی توان از آن به عنوان سرمایه‌گذارعمده  در پروژه‌های تحقیقاتی نام برد.