برچسب: بخشنامه جدیدطلاق توافقی

بخشنامه جدیدطلاق توافقی

می دانیم که بر طبق ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده دادگاه ها مکلف شده اند که زوجین متقاضی طلاق توافقی را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهند.

امروزه در بسیاری از شهرهای ایران جلسات مشاوره برای زن و شوهر متقاضی طلاق توافقی اجباری شده است.

اما در تهران آخرین وضعیت طلاق توافقی این است که در هر مجتمع قضایی واحد مشاوره مستقر شده است و به صورت کاملا صوری و تشریفاتی زوجین یا وکلای آن ها به واحد مشاوره مراجعه می کنند و کمتر از ۱۵ دقیقه مشاوره پایان می پذیرد.

وضعیت طلاق توافقی در حال حاضر با توجه به این که هر شعبه دادگاه خانواده در تهران رویه مخصوص به خود دارد به طور متوسط حدود یک هفته از زمان ثبت تا اخذ گواهی عدم امکان سازش به طول می انجامد.

چندی قبل در مورخ ۹۶/۸/۲ بخشنامه ای به شماره ۹۰۰۰/۹۸۴۳/۵۵۰ به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تهران ارسال شد که بر طبق آن زوجین می بایستی به یکی از مراکز مشاوره ای که از سوی قوه قضاییه معرفی شده بود به جهت مشاوره مراجعه کنند و در صورت اخذ نامه تایید مشاوره می توانستند دادخواست طلاق توافقی را ثبت کنند.

اما به دلیل آماده نبودن زیر ساخت ها بخشنامه مذکور توسط بخشنامه به شماره ۹۰۰۰/۱۰۱۳۰/۵۵۰ مورخ ۹۶/۸/۸ ملغی شد که به نظر می رسد به صورت موقت باشد و با جدیت و پیگیری مسئولین امکانات لازم به جهت سهولت و کیفیت مشاوره زوجین فراهم خواهد شد.

طلاق توافقی چه مدت طول می کشد 0

طلاق توافقی چه مدت طول می کشد؟

با توجه به اینکه در طلاق توافقی، زن و شوهر درکلیه امور مالی و غیرمالی مرتبط با ازدواجشان به توافق رسیده اند و تمایل به جدایی با رضایت طرفین دارند، مشهوداست که دادگاه ها هم از رسیدگی طولانی و با وسواس خودداریکرده و موضعی سهل گیرانه دارند.