دانشگاه علم و فناوری نروژ

دانشگاه نروژی علم و فناوری (NTNU) بزرگترین دانشگاه در کشورنروژ است که امروزه با تاریخی که در سال ۱۹۱۰ به وقوع پیوست، و در سال ۱۷۶۷ و انجمن علوم و نامه های سلطنتی نروژی (DKNVS) برگزارگشت.

مأموریت اجتماعی ntnu، ایجاد دانش برای یک دنیای بهتر و ارائه راهکارهایی است که می تواند زندگی روزمره را تغییر و بهبود بدهد.

دو محقق که در دانشگاه علم و صنعت نروژ مشغول به کار هستند، جایزه نوبل را دریافت کردند: May-Britt Moser و Edvard Moser (2014). علاوه بر این،  جوایز (Ivar Giæver) (1973) و لارس اونسگر (۱۹۶۸) در موسسه فناوری نروژی (NTH)، که یکی از پیشینیان دانشگاه علم و صنعت نروژ بوده، تحصیل کرد.

تصویر: مهاجرت تحصیلی به نروژ
مهاجرت تحصیلی به نروژ

تحصیل در نروژ تحصیل در نروژ پیشنهادی فوق العاده است که یک شخص به شما می دهد. کشور مهاجر پذیر نروژ، یکی از کشور های حوزه ی اسکاندیناوی درقاره اروپاست که هر ساله متقاضیان نسبتا” زیادی جهت مهاجرت از...