Browsing Tag

اقامت پس از تحصیل در روسیه

اقامت پس از تحصیل در روسیه

فرصت اخذ اقامت پس از تحصیل در روسیه پیشنهادی بسیار فوق العاده در خصوص برترین راه اخذ اقامت از این کشور است که از طریق تحصیل در روسیه نیز امکان پذیر می باشد.

اخذ اقامت پس از تحصیل در روسیه با روش های گوناگونی مثل کار، سرمایه گذاری و ثبت شرکت و اخذ اقامت از طریق ازدواج با تبعه روسیه نیز انجام پذیر می باشد.

مهاجرت از طریق تحصیل به این کشور از جمله  محبوبترین راههای اخذ اقامت این کشور روسیه محسوب می گردد که با استقبال دانشجویان خارجی نیز مواجه شده است.

کلیه دانشجویانی که دارای تابعیت خارجی می باشند، قادر خواهند بود که در پایان  تحصیلات خود در زمینه گرفتن اقامت پس از تحصیل از روش های گوناگون و مختلف اقدام کنند.

این روش ها نیز عبارتند از:

  • روش اشتغال به کار
  • اقدام به ثبت شرکت
  • اقدام به ازدواج
  • شروع به تحصیل مجدد برای گرفتن اقامت پس از تحصیل

تحصیل در روسیه

تحصیل در روسیه چگونه است؟ چنانچه بخواهیم راههای مهاجرت به کشور های مختلف را بررسی کنیم به 6 طریق خواهیم رسید که شامل تولد، ازدواج، پناهندگی، کار، تحصیل و سرمایه گذاری است. کشور وسیع و قدرتمند روسیه به جهت نزدیکی به ایران و فراهم بودن…