تحصیل در ترکیه دندانپزشکی

همانند رشته پزشکی به منظور ادامه تحصیل در رشته دندان پزشکی دانشجویان در ازمون ورودی باید نمره قبولی را بدست بیاورند.

چیزی به عنوان تحصیل بدون آزمون جهت تحصیل در رشته دندانپزشکی در ترکیه ممکن نیست البته درجه سختی آزمون بسیار کمتر از ایران است و90% متقاضیان در این آزمون قبول می شوند.

تحصیل در دندان پزشکی معمولا 5 سال به طول میانجامد. زبان تحصیلی در این رشته به زبان انگلیسی و ترکی است.

هزینه های تحصیل در رشته های پزشکی و دندان پزشکی سالیانه بین 1000 تا 2000 یورو است. تحصیل در د انشگاه های خصوصی بسیار پر هزینه تر و تا سالیانه 15000 یورو تخمین زده میشود.

تصویر: مهاجرت تحصیلی به ترکیه
مهاجرت تحصیلی به ترکیه

تحصیل در ترکیه تحصیل در ترکیه را در مقاله زیر مطالعه خواهید کرد. کشور ترکیه از جمله کشورهایی است که هزینه تحصیلی آن به مراتب کمتر از سایر کشور هاست. دانشگاه های ترکیه از سطح بالای علمی و آموزشی...