تحصیل پزشکی در ترکیه بدون ازمون
طی سال های گذشته تحصیل در رشته پزشکی ترکیه مورد توجه دانشجویان بسیاری قرار گرفته است.

ترکیه دارای دانشگاه هایی معتبر و سطح اموزشی بسیار بالاست. 7 دانشگاه معتبر ترکیه جهت ادامه تحصیل در رشته پزشکی مورد تایید وزارت علوم ایران میباشد.

هزینه های زندگی در این کشور نسبت به سایر کشور ها بسیار پایین تر است. به دلیل همسایگی با کشور عزیزمان ایران و از جهت شباهت های زیاد اقتصادی و فرهنگی گزینه مطلوبی  جهت ادامه تحصیل به نظر میرسد.

متقاضی جهت ورود به دانشگاه باید قبولی در ازمون ورودی پزشکی را اخذ نمایدو چیزی به عنوان تحصیل بدون آزمون جهت تحصیل در رشته پزشکی در ترکیه ممکن نیست البته درجه سختی آزمون بسیار کمتر از ایران است و90% متقاضیان در این آزمون قبول می شوند. و به منظور ادامه تحصیل نمره زبان حداقل ایلتس 6 داشته باشد. دوره پزشکی در 6 ساله است.

تصویر: مهاجرت تحصیلی به ترکیه
مهاجرت تحصیلی به ترکیه

تحصیل در ترکیه تحصیل در ترکیه را در مقاله زیر مطالعه خواهید کرد. کشور ترکیه از جمله کشورهایی است که هزینه تحصیلی آن به مراتب کمتر از سایر کشور هاست. دانشگاه های ترکیه از سطح بالای علمی و آموزشی...