تصویر: اقتصاد آلمان
اقتصاد آلمان

آلمان در جایگاه بزرگترین اقتصاد اروپا و چهارمین تولید کننده ناخالص داخلی (نرخ تبدیل ارز) است و درتولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید) در جایگاه پنجم جهان قرار دارد.آلمان جزء بنیان‌گذاران حوزه یورو واتحادیهٔ اروپا است.این کشور بعد از...