برچسب: بهترین دانشگاه های مهندسی روسیه

بهترین دانشگاه های مهندسی روسیه

دانشگاه‌های مهندسی و فنی روسیه

 دانشگاه‌های مهندسی و فنی روسیه :

دانشگاه دولتی فنی پولزونوف آلتای
آکادمی دولتی فنی آنگار
دانشگاه دولتی فنی آستراخان
دانشگاه دولتی فنی اوستینوف “ووین مِح”
آکادمی دولتی فنی و مهندسی بریانسک
دانشگاه دولتی فنی بلگورود
دانشگاه دولتی فنی بریانسک
دانشگاه دولتی فنی داغِستان
دانشگاه دولتی فنی دون
دانشگاه دولتی فن آوری سیبری شرقی
دانشگاه دولتی فنی کویبیشِو خاور دور
دانشگاه دولتی فنی ایرکوتسک
دانشگاه دولتی انرژی ایوانوف
دانشگاه دولتی فنی کالاشنیکوف ایژوسک
دانشگاه دولتی فنی کالینینگراد
آکادمی دولتی فن آوری و اقتصاد کاما
دانشگاه دولتی فنی کامچاتکا
آکادمی دولتی فن آوری قره‌چای و چرکس
دانشگاه دولتی مهندسی قدرت قازان
دانشگاه دولتی فنی توپولِو قازان
آکادمی دولتی فن آوری کیروف
دانشگاه دولتی فنی کامسامولسک بر آمور
دانشگاه دولتی فن آوری کوستروما
دانشگاه دولتی فنی کراسنویارسک (دانشگاه فدرال سیبری)
دانشگاه دولتی فن آوری کوبان
دانشگاه دولتی فنی کورسک
دانشگاه دولتی فنی گورباچوف کوزباس
دانشگاه دولتی فنی لیپتسک
دانشگاه دولتی فنی نوسوف ماگنیتوگورسک
دانشگاه دولتی فن آوری مایکوپ
دانشگاه ملی علوم و فناوری “میسیس”
دانشگاه دولتی صنعتی مسکو
انستیتوی الکترونیک و ریاضیات مسکو
دانشگاه دولتی فنی مسکو (دانشگاه ملی تحقیقات)
دانشگاه دولتی تکنولوژی رادیو، الکترونیک و اتوماسیون مسکو
دانشگاه دولتی بیوتکنولوژی کاربردی مسکو
دانشگاه دولتی مهندسی ابزارو فن آوری اطلاعات مسکو
دانشگاه دولتی مهندسی مکانیک مسکو
دانشگاه دولتی فنی مسکو “استانکین”
دانشگاه دولتی فنی و مدیریت رازوموفسکی مسکو
دانشگاه ملی تحقیقات هسته‌ای (میفی) ” انستیتوی فیزیک مهندسی مسکو”
دانشگاه دولتی فنی قفقاز شمالی
دانشگاه باز فنی شمال غربی
دانشگاه دولتی فنی اُریول
آکادمی دولتی فن آوری پنزا
دانشگاه ملی تحقیقات فنی پرم
دانشگاه دولتی فن آوری مسکو (مآتی)
دانشگاه دولتی فن آوری های نوین و کسب و کار روسیه
دانشگاه دولتی مهندسی رادیو ریازان
دانشگاه الکتروتکنیک سن پترزبورگ (لِتی)
دانشگاه ملی تحقیقات فن آوری اطلاعات، مکانیک و اپتیک سن پترزبورگ
دانشگاه دولتی پلی تکنیک سن پترزبورگ
دانشگاه دولتی فنی سن پترزبورگ (دانشگاه تکنولوژی)
دانشگاه دولتی فنی پلیمرهای زیستی سن پترزبورگ
دانشگاه دولتی فنی ارتباطات بونچ – برویویچ سن پترزبورگ
دانشگاه دولتی فنی سامارا
دانشگاه دولتی فنی گاگارین ساراتوف
دانشگاه دولتی صنعتی سیبری
دانشگاه دولتی  ارتباطات و انفورماتیک سیبری
دانشگاه دولتی فنی پلاتوف روسیه جنوبی
دانشگاه دولتی تکنولوژی رادیو تاگانروگ
دانشگاه دولتی فنی تامبوف
دانشگاه دولتی سیستم های کنترل و الکترونیک رادیو تومسک
دانشگاه دولتی فنی توِر
دانشگاه دولتی فنی اوختا
دانشگاه دولتی فنی اولیانوف
دانشگاه دولتی مهندسی آموزشی ولگا
دانشگاه دولتی فنی ولگوگراد
دانشگاه دولتی فنی ولگدا
دانشگاه دولتی مهندسی فناوری وورونژ
دانشگاه دولتی فنی وورونژ
دانشگاه دولتی فنی یاروسلاول

 

فهرست کامل دانشگاه‌های دولتی روسیه :

 

دانشگاه دولتی آدیغیه
دانشگاه دولتی آلتای
دانشگاه دولتی آمور
دانشگاه دولتی آستراخان
دانشگاه دولتی باشقیرستان
دانشگاه دولتی بلگورود
دانشگاه دولتی براتسک
دانشگاه دولتی پتروفسکی بریانسک
دانشگاه دولتی بوریاتیا
دانشگاه دولتی چچن
دانشگاه دولتی چِرِپووتس
دانشگاه دولتی اولیانوف چواشستان
دانشگاه دولتی چِلابینسک
دانشگاه دولتی داغستان
دانشگاه فدرال خاور دور
دانشگاه دولتی گورنو-آلتایسک
دانشگاه دولتی اینگوشتیا
دانشگاه دولتی ایرکوتسک
دانشگاه دولتی ایوانوف
دانشگاه دولتی بربِکوف کاباردینو- بالکاریا
دانشگاه دولتی قالموقستان
دانشگاه دولتی ویتوس برینگ کامچاتکا
دانشگاه فدرال قازان
دانشگاه دولتی کِمِروف
دانشگاه دولتی نِکراسوف کوستروما
دانشگاه دولتی کوبان
دانشگاه دولتی کورگان
دانشگاه دولتی کورسک
دانشگاه دولتی پوشکین سن پتریورگ
دانشگاه دولتی ماگنیتوگورسک
دانشگاه دولتی اوگاریاو مودویا
دانشگاه دولتی لومونسوف مسکو
دانشگاه مسکو “ویتتهِ”
دانشگاه نول قفقاز شمالی
دانشگاه دولتی حِتاگوروف اوستیای شمالی
دانشگاه فدرال شمالی
دانشگاه فدرال شمالی لومونسوف
دانشگاه دولتی دوستویفسکی اومسک
دانشگاه دولتی اوریال
دانشگاه ملی اقیانوس آرام
دانشگاه دولتی پنزا
دانشگاه دوستی ملل روسیه
دانشگاه‌های دولتی ملی تحقیقاتی پرم
دانشگاه دولتی پتروزاودسک
دانشگاه دولتی لومونسوف پومورسک (شهر آرحانگِلسک)
دانشگاه دولتی پسکوف
دانشگاه دولتی پوشچینو
دانشگاه دولتی روستوف
دانشگاه نو روسیه
دانشگاه دولتی ایمانوئل کانت
دانشگاه دولتی یسنین
دانشگاه دولتی سن پترزبورگ
دانشگاه دولتی ساخالین
دانشگاه دولتی سامارا
دانشگاه دولتی سیبری
دانشگاه دولتی سوچی
دانشگاه دولتی اورال جنوبی
دانشگاه دولتی سیکتیوکار
دانشگاه دولتی دِرژاوین تمبوف
دانشگاه دولتی تولیاتی
دانشگاه دولتی تومسک
دانشگاه دولتی بایکال
دانشگاه دولتی تولا
دانشگاه دولتی تور
دانشگاه دولتی اودمورتیا
دانشگاه دولتی اولیانوف
دانشگاه فدرال اورال
دانشگاه دولتی ستولیتوف ولادیمیر
دانشگاه دولتی ولگا
دانشگاه دولتی ولگوگراد
دانشگاه دولتی وورونژ
دانشگاه دولتی ویاتکا
دانشگاه دولتی دیمیدوف یاروسلاول
دانشگاه دولتی بینین یِلِتس
دانشگاه دولتی تووان

فهرست دانشگاه‌های علوم و فنون دریایی روسیه :

دانشگاه دولتی حمل و نقل دریایی و رودخانه‌رو ماکاروف
آکادمی دولتی شیلات بالتیک
دانشگاه دولتی شیلات خاور دور
دانشگاه دولتی فنی آستراخان (انستیتوی شیلات)
دانشگاه دولتی فنی آستراخان (انستیتوی فنون دریایی)
انستیتوی حمل و نقل دریایی سیدوف
دانشگاه دولتی فنی کالینینگرراد
دانشگاه دولتی فنی کامسامولسک – نا – آمور
دانشگاه دولتی فنی مورمانسک آکادمی علوم و فنون دریایی
آکادمی دولتیحمل و نقل دریایی مسکو
آکادمی دولتیحمل و نقل دریایی نووسیبیرسک
دانشگاه دولتی حمل و نقل دریایی سن پترزبورگ
آکادمی دولتی علوم و فنون دریایی اوشاکوف، نووروسییسک
دانشگاه دولتی علوم و فنون دریایی اوشاکوف
دانشگاه دولتی علوم و فنون دریایی نیویلسکو
دانشگاه دولتی علوم و فنون دریایی سن پترزبورگ
کالج شیلات دریایی سن پترزبورگ
کالج حمل و نقل دریایی
کالج علوم و فنون دریایی سن پترزبورگ
آکادمی دولتیحمل و نقل دریایی ولگا
کالج علوم و فنون دریایی و شیلات ولگا و دریای خزر

0

تحصیل در روسیه

تحصیل در روسیه چگونه است؟ چنانچه بخواهیم راههای مهاجرت به کشور های مختلف را بررسی کنیم به 6 طریق خواهیم رسید که شامل تولد، ازدواج، پناهندگی، کار، تحصیل و سرمایه گذاری است. کشور وسیع...