حقوق دانشجویان دکتری در نروژ

میزان حقوق در دانشگاه های نروژ برای دانشجوهای دکتری متفاوت میباشد که بستگی به نوع رشته و دانشگاه مورد نظر دارد.میانگین حقوق دانشجو پی اچ دی 22000هزار کرون در ماه میباشد که این مبلغ میتواند از سال دوم ببعد تغییر کند.البته باید توجه داشت بیشتر این مبلغ میتوان توسط دانشجو سیو شود.مازاد بر این اکثر دانشجوهای دکتری کار دانشجویی هم انجام میدهند که در نروژ حدود 30 ساعت حق کار در حق دارند.

تصویر: مهاجرت تحصیلی به نروژ
مهاجرت تحصیلی به نروژ

تحصیل در نروژ تحصیل در نروژ پیشنهادی فوق العاده است که یک شخص به شما می دهد. کشور مهاجر پذیر نروژ، یکی از کشور های حوزه ی اسکاندیناوی درقاره اروپاست که هر ساله متقاضیان نسبتا” زیادی جهت مهاجرت از...